Komproweb 2000-2020
KW150916
 
 
 
Klik op het plaatje om naar Komproweb te gaan
 
     
 

Komproweb maakt gebruik van de zogenaamde cookie techniek en kan alleen goed functioneren als het gebruik van cookies in de browser is toegestaan.
Door Komproweb te gebruiken stemt u in met het gebruik van deze techniek. Nota Bene: er worden geen persoongegevens geregistreerd en/of opgeslagen door Komproweb.

U heeft naast de Demo mogelijkheid, voor volledige toegang een code nodig welke wordt uitgegeven door de Hersenletsel.nl
Gebruik F11 om uw browser op volledig scherm te zetten alvorens Komproweb te gebruiken.


 
Oefen- en spelmateriaal - Kompro 2000 en Komproweb 2000-2020
 
Therapeutisch interactief softwareprogramma voor mensen met afasie of andere taalproblemen
Computer- en serverbased Internet programma boordevol taaloefeningen, ondersteund door ruim 8000 foto’s en gesproken tekst
 
   
 
Tekst, beeld en spraak
Het programma is ontwikkeld door de voormalige Afasie Vereniging Nederland, nu onderdeel van de verenging Hersenletsel.nl en bevat ruim 15.000 taaloefeningen, taalspelletjes, zoekzinnen, anagrammen, synoniemen, na te typen woorden etc. Het geheel wordt ondersteund door maar liefst ruim 8000 foto’s en daar bijbehorend stemgeluid. Het is bedoeld voor dagelijks gebruik in de thuissituatie.
 
 
Ook voor professioneel gebruik
Met KOMPRO 2000 en KOMPROWEB 2000-2020 kunnen de gebruikers direct zelf aan de slag. Daarnaast kan het programma ook gebruikt worden door logopedisten en onderwijzend personeel.

 
 
Financiele steun
De ontwikkeling van KOMPRO en KomproWeb werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van:
Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank Groep
Het Nationaal Revalidatie Fonds, het Fonds Johanna Stichting, de Nederlandse Hartstichting, het VSB Fonds, de J.H.W. Pasmanstichting, de Stichting Patiëntenfonds en de Hersenstichting Nederland.

 
 
Lid
Veel mensen met afasie worden lid van Hersenletsel.nl. Zij kunnen Komproweb gebruiken tegen aantrekkelijke voorwaarden. Neem hiervoor contact op met
Hersenletsel.nl.
 
 
Wat is afasie?
Ieder mens gebruikt taal. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdelen van ons taalgebruik. Wanneer als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. Afasie, A (= niet) fasie (= spreken) betekent dus dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil. Hij kan de taal minder goed gebruiken dan voorheen.
Veel mensen ondervinden tijdens hun vakantie in het buitenland de frustratie van het niet goed kunnen duidelijk maken wat ze bedoelen of het niet goed begrijpen wat de ander zegt. Zelfs in landen waarvan wij menen de taal goed te beheersen, zoals Engeland of Frankrijk, merken we dat bijvoorbeeld bij een doktersbezoek. In landen waarvan we de taal minder goed beheersen, zoals Portugal, Turkije of zelfs China, worden onze communicatiemogelijkheden met de lokale bevolking steeds beperkter, en lukt het ons zelfs niet meer altijd om op ons bord te krijgen wat we zo graag wilden eten. Mensen met afasie ondervinden dagelijks deze problemen.

Afasie is dus een taalstoornis. Geen twee mensen met afasie zijn precies gelijk, afasie is bij iedereen anders. De ernst en omvang van afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en iemands persoonlijkheid. Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met het bouwen van zinnen. Anderen spreken juist wel veel, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen; deze mensen hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal. Het taalvermogen van de meeste mensen met afasie bevindt zich ergens tussen deze twee uitersten. Let wel: iemand met afasie beschikt over het algemeen over zijn volledige intellectuele capaciteiten!

Bijna altijd is er na het ontstaan van afasie enig spontaan herstel van de taal. Zelden of nooit is dat herstel volledig. Toch is er met veel oefenen, telkens weer proberen en volhouden vaak enige verbetering te verkrijgen. Degene die kan helpen met het oefenen van de taal is de logopedist. Een logopedist geeft onder andere taaltherapie. Bij deze therapie staat het weer kunnen communiceren voorop. Bij de verbetering van de communicatie kunt u als gesprekspartner hulp bieden. De behandelend logopedist kan u hiervoor aanwijzingen geven. Daarnaast besteedt de logopedist aandacht aan lezen en schrijven.
 
 

Aansprakelijkheid
Hersenletsel.nl (en voorheen De Afasie Vereniging) aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebuik van Kompro en Komproweb.

 
 

Voor meer informatie ga naar de website van Hersenletsel.nl Nederland